Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Peuteropvang ‘De Holle Bolle Boom’ is sinds januari 2020 een VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) locatie. VVE is erop gericht om eventuele ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar te voorkomen of te verminderen. Aan de hand van thema’s en een duidelijk dagritme gaat uw peuter zélf op ontdekkingstocht. We werken in een uitdagende speel- en leeromgeving waarin de ontwikkelingen van uw kind worden gestimuleerd. Ieder kind krijgt de aandacht van onze geschoolde begeleidsters die hij of zij nodig heeft. Onze begeleidsters observeren uw kind ook op alle ontwikkelingsgebieden van sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling. Zij bieden uw kind vervolgens activiteiten aan die aansluiten op zijn of haar interesses en ontwikkelbehoeften om zo een goede start te hebben in het basisonderwijs.

Uk en Puk
Bij ‘de Holle Bolle Boom’ werken we met de methode Uk en Puk. De kinderen gaan aan de slag met verschillende thema’s. Zo komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. Daarnaast is er aandacht voor beginnend rekenen en sociaal-communicatieve vaardigheden. We leren kinderen bijvoorbeeld hoe om te gaan met een ruzie of hoe zij voor zichzelf opkomen in een groep.

Meer opvanguren
Vanaf het schooljaar 2020-2021 wijzigt het aantal uren peuteropvang. De kinderen gaan vanaf het nieuwe schooljaar 6 uur extra in de week naar de peuteropvang. Kinderen met een VVE indicatie (ook wel doelgroep kinderen genoemd),die wordt afgegeven door het consultatiebureau, hebben nu meer tijd om zich beter te ontwikkelen. In schema hieronder ziet u hoeveel uren er worden aangeboden vanaf het nieuwe schooljaar.

[/vc_column]
Menu