Dagje bij ‘de holle bolle boom’

Welkom

Peuteropvang “De Holle Bolle Boom” is een fijne plek waar uw kind vanaf 2 jaar twee ochtenden in de week kan spelen met andere peuters. De lokalen zijn overzichtelijk en ruim ingericht met verschillende hoeken waar de peuters kunnen spelen en in hun eigen tempo en verschillende spelmaterialen kunnen ontdekken.

Een peutergroep bestaat uit maximaal 16 peuters en twee leidsters.

Er is een grote buitenspeelplaats waar de peuters heerlijk buiten kunnen spelen en de natuur kunnen ontdekken. Natuurbeleving heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het kind. Samen ontdekken wat er in verschillende seizoenen in de tuin groeit en bloeit. En leren wat er mogelijk is met verschillende materialen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld: glijden, springen, fietsen en met zand en water spelen waardoor eigen mogelijkheden worden ontdekt.
“De Holle Bolle Boom” heeft een eigen pedagogisch werkplan. Daarin kunt u lezen wat er op de peuteropvang met de peuters wordt gedaan. De rode draad is dat de nadruk ligt op wat kinderen wel kunnen.

Even in het kort, wij bieden:

  • Een vertrouwde omgeving om te spelen en te leren.
  • De beleving van de peuter staat voorop, niet het resultaat.
  • Rijk aanbod aan activiteiten gebaseerd op leeftijd en belangstelling
  • De kinderen worden in groepsverband en/of individueel spelenderwijs gestimuleerd bij de sociale, cognitieve, lichamelijke en emotionele ontwikkeling.
  • Sociale aspecten als samen spelen en samen delen, worden dagelijks geoefend en bereiden de oudste kinderen voor op het basisonderwijs.
  • Elk kind wordt 2x per jaar geobserveerd. Het verslag van deze “observatie” wordt 1 x per jaar met de ouder(s) besproken in een oudergesprek.
  • Bij de overgang naar de basisschool wordt er met de ouders een peuter-overdrachtsformulier besproken waarin de ontwikkeling van hun kind staat beschreven.

Openingstijden

maandag t/m vrijdag: 8.30 – 12.30 uur