Praktische zaken en tarieven

Openingstijden 

Het kindercentrum is op werkdagen geopend van 7:00 tot 18:30 met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen.

Ophaalbevoegdheid

Als je kind door iemand anders wordt opgehaald, dient dit vooraf doorgegeven te zijn aan de medewerkers. Een kind wordt nooit aan een voor ons onbekend persoon meegegeven.

Nieuwsbrief

Via onze Vitamine D (nieuwsbrief) houden we ouders om de maand op de hoogte van het reilen en zeilen binnen het kindercentrum.

Oudercommissie

De Wet Medezeggenschapsraad stelt een oudercommissie verplicht in iedere kinderopvang. De commissie heeft adviesrecht op diverse punten. Wij vinden ouderparticipatie zeer belangrijk en waardevol. Wilt u meedenken dan zien wij graag uw aanmelding tegemoet.

Tarieven

Maximum wat de belastingdienst uitkeert is € 8,17 voor de dagopvang en € 7,02 voor de BSO

Opvangmogelijkheden

Wij bieden de volgende mogelijkheden betreffende de opvang van uw kind(eren);

Dagopvang Pakket van 8.00 – 16.00/17.00/18.00               € 8,50 * per uur
Vroege opvang van 7.00 – 8.00                                               € 8,50 * per uur
Flexibele opvang max. 2 vaste dagen                                    € 9,10 * per uur
Flexibele opvang meer dan 2 vaste dagen                            € 9,35 * per uur

Peuteropvang (geldt ook voor “De Holle Bolle Boom”)

Pakket van 8.30 – 12.30                                                              € 8,50 * per uur
Dit is exclusief schoolvakanties

Deze prijs is inclusief luiers**, eten en drinken.
**Dit zijn luiers van het Kruidvat. Ook gebruiken wij luierdoekjes van de Kruidvat. Ouders die een ander merk luiers of luierdoekjes voor hun kind wensen, kunnen dit zelf meebrengen. Het eten bestaat uit: vers fruit ’s morgens. Voor de dagopvang een broodmaaltijd tussen de middag en enkele gezonde tussendoortjes. Voor de babygroep kinderen; flesvoeding dient u zelf mee te geven. Kinderen kunnen ook bij ons avondeten krijgen. Dit dienen ouders zelf mee te nemen.

BSO Voorschoolse opvang van 7.00 tot 8.30                       € 7,90 per uur

52 weken pakket: opvang in alle schoolweken en alle schoolvakanties. Ouders mogen 2 weken zomervakantie ruilen gedurende het kalenderjaar.

Naschoolse opvang, tot 16.00/17.00/18.00                            € 7,30 per uur
Vakantie- opvang van 7.00/8.00 –16.00/17.00/18.00  

46 weken pakket: opvang in alle schoolweken en 6 weken schoolvakantie. Dit houdt in dat ouders voor 6 weken schoolvakantie geen opvang hebben.

Naschoolse opvang, tot 16.00/17.00/18.00                            € 7,70 per uur
Vakantie- opvang van 7.00/8.00 –16.00/17.00/18.00            

40 weken pakket: opvang in alle schoolweken. Dit houdt in dat ouders geen opvang in de schoolvakanties hebben.
Naschoolse opvang: tot 16.00/17.00/18.00                            € 7,90 per uur

Opvang marge- dagen                                                                  € 7,30 per uur 

Flexibele opvang                                                                            €8,40 per uur      

Minimaal af te nemen uren (1 dagdeel in de week)

Mocht de juiste opvangmogelijkheid hier niet tussen staan, vraag gerust naar de mogelijkheden.

KINDEROPVANGTOESLAG

Klik op de volgende link: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-kinderopvangtoeslag.

Iedere geregistreerde kinderopvang heeft een LRKP nummer. Met dit nummer kunt u kijken of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. Het LRKP nummer kun je terug vinden op de plaatsingsovereenkomst.

Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld als eenverdiener, dan heeft u recht op ondersteuning van de gemeente. Het maandbedrag is dan € 40,- per maand gedurende 12 maanden per jaar. U kunt dit aangeven tijdens het intakegesprek. Veranderingen in uw werksituatie kunt u doorgeven op info@kindercentrumhetzonnetje.nl

U ontvangt van ons de nota rond de 16e van de maand, wij incasseren het maandbedrag rond de 24e van de maand.

Menu