Documentatie en kind-volg-systeem

Kind-volg-systeem

Op kindercentrum “Het Zonnetje” volgen we ieder kind in zijn ontwikkeling. We documenteren de bezigheden van je kind door middel van tekst en foto’s zodat we zicht hebben op de voorkeuren, het welbevinden en betrokkenheid en de ontwikkeling van ieder kind.

Wanneer je kind is aangemeld, maakt één van de pedagogisch medewerkers een afspraak voor de intake. Tijdens de intake wordt er besproken wie je kind is, wat hij leuk vindt en wat helpend en/of belemmerend is bij bijvoorbeeld slapen of wanneer hij verdrietig of driftig is. Van deze intake wordt een verslag gemaakt, we vragen ouders het verslag te checken en foto’s toe te voegen, daarbij verzoeken we ook foto’s van belangrijke personen voor je kind toe te voegen, zodat deze aanwezig zijn bij kindercentrum “Het Zonnetje”.

Dit intakeverslag is de start van de documentatie in het boek vol herinnering. Wanneer je kind voor het eerst naar kindercentrum “Het Zonnetje” komt, wordt 

hij begroet met een op de deur, zodat iedereen kan zien wie nieuw is op “Het Zonnetje”.

De eerste dag van je kind bij ‘Het Zonnetje’ wordt door middel van foto’s en tekst vastgelegd. Daarna komen alle ‘eerste keren’ van het kind in het boek (feesten, vaardigheden, ervaringen, mijlpalen in de ontwikkeling) ook dingen die de kinderen al (zelf) kunnen worden bijgehouden (staan, lopen, naar de wc, brood smeren). Daarnaast worden ook activiteiten van en met de groep bijgehouden.
Als een kind het kindercentrum verlaat, krijgt hij het ingebonden boek vol herinneringen mee naar huis om altijd terug te kunnen kijken op zijn tijd bij ‘Het Zonnetje’.
Iedere dag wordt per groep een dagverslag gemaakt. Dit dagverslag geeft een weergave van de belevenissen van de kinderen op die dag, dit kunnen ouders terug lezen in hun eigen account van KOVnet.

Naast het bijhouden van de dagverslagen en de individuele boeken vol herinnering maken we gebruik van het kind-volg-systeem Pravoo. Het doel van Pravoo is het volgen van de ontwikkeling. Minimaal één keer in het half jaar worden de ontwikkelingslijnen in Pravoo door de mentor van je kind bijgehouden. Dit doen we om nog beter zicht te hebben op de ontwikkeling van ieder individu. Wij kijken bewust naar eigen ontwikkeling en hechten geen waarde aan het vergelijken van kinderen met elkaar. Wanneer er eventueel zorg ontstaat over de ontwikkeling van je kind zullen we dit direct bespreekbaar maken.

Onze pedagogisch medewerkers observeren continu het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen. Jaarlijks (begin januari) wordt er van je kind een verslag gemaakt over het welbevinden en de betrokkenheid van je kind. Kijken naar welbevinden en betrokkenheid geeft ons een beeld van de ontwikkeling, interesses, voorkeuren en hoe het met je kind gaat. Wanneer voelt je kind zich prettig en wanneer niet en hoe en wanneer kan het kind zich goed concentreren of heeft het voorkeuren. Het verslag komt in het boek vol herinneringen en wordt in Pravoo gezet.