GGD Inspecties

Bij kindercentrum “Het Zonnetje” staat openheid naar kinderen, medewerkers en (nieuwe) ouders centraal. Wij vinden het belangrijk om iedereen mee te nemen in deze openheid.

Kindercentrum “Het Zonnetje” (hier bedoelen wij ook BSO en peuteropvang “De Holle Bolle Boom” mee) wordt minimaal één keer per jaar (on)verwacht gecontroleerd door Gemeentelijk GezondheidsDienst (GGD) Groningen op verschillende aspecten zoals bijvoorbeeld; informatie (versteking), pedagogisch beleid, Kind-ratio, veiligheid en gezondheid. Een blik van buitenaf houdt ons scherp om de kwaliteit van de opvang maximaal te houden.

Daarom kan/mag iedereen die graag even nieuwsgierig wil zijn naar de rapporten op onderstaande link(en) klikken.

Locatie Hoornweg

Inspectierapport_ID457933_25-03-24