BSOgroep

In ons dagelijks handelen laten wij ons zoveel mogelijk leiden door de individuele wensen en behoeften van de kinderen. Iedere dag heeft z’n vaste momenten, maar we vinden het belangrijk om dagelijks goed naar de kinderen te kijken en te luisteren. Daarom zitten we de ene dag wat eerder en de andere dag wat later aan tafel en soms niet met z’n allen tegelijk. De jongste BSO groep heeft het tafelmoment in het voorste lokaal en de oudste BSO groep heeft het tafel moment in het achterste lokaal. Voor en na de tafelmomenten worden kinderen gestimuleerd om mee te doen aan activiteiten en zijn jong en oud vrij om met elkaar te spelen.

De kinderen krijgen veel vrijheid om te kiezen met wie ze waar gaan spelen. We stimuleren de kinderen om alles wat ze zelf kunnen, zelf te doen. We trekken veel tijd uit om kinderen te leren zichzelf te redden, hun eigen jas op te hangen, zelf de tafel te dekken en af te ruimen en zelf een plan te maken voor de (mid)dag.

Regelmatig stemmen we met elkaar af welke ( ontwikkelings- ) behoeften we bij de kinderen signaleren en we stemmen de omgeving en het activiteitenaanbod hierop af. In ons activiteitenaanbod proberen we waar mogelijk thematisch te werken. Kinderen zijn vrij om zelf zonder directe begeleiding binnen en buiten te spelen.