Peutergroep

De peutergroep is ingedeeld in verschillende ruimten met veel verschillende hoeken. Er is onder andere een hoek waar de kinderen kunnen onderzoeken, puzzelen, bouwen, boeken lezen, muziek maken, eten en drinken. Daarnaast is er een bouwhoek, ontdekhoek en een huishoek. Deze hoeken worden afgestemd op de belevingswereld van de kinderen.  

Binnen de omgeving worden vanuit de belevingswereld van de kinderen materialen gewisseld en inspirerende materialen aangeboden om opnieuw op onderzoek uit te kunnen gaan. Vanuit thema’s en projecten onderzoeken we samen de binnen-, buitenruimte en de omgeving. We trekken er op uit; naar het bos, de bibliotheek, de kinderboerderij. Uw peuter krijgt letterlijk en figuurlijk de ruimte om de wereld te ontdekken.

Daarnaast besteden we besteden veel aandacht aan vriendschap. Wij vinden het onze taak om kinderen in interactie bewust te maken van het samen leven met anderen. Dit gebeurt spelenderwijs, in situaties de hele dag door. Kinderen leren hun reactie afstemmen op anderen. Dit kan zijn: hulp vragen, gevoelens benoemen of in gesprek gaan over een gebeurtenis. Wij vinden het belangrijk dat we op verschillende manieren kinderen hierbij begeleiden. Begeleiden wordt dan gebruikt in het breedste zin van het woord. Momenten als de kring, een begeleide activiteit, een boek lezen of muziek, maar ook vrij spel situaties kunnen worden ingezet om kinderen te herinneren aan onze kernwaarden om een liefdevolle samenleving te creëren. 

Niet alleen de pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen hierin, ook kinderen begeleiden elkaar. We merken do

or het uitdragen van de kernwaarden dat kinderen elkaar aanspreken als het gedrag van een ander afwijkt van henzelf. Dit zien we als een belangrijke eigenschap in het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Rondom het vierde levensjaar heeft het kind meestal een basis van zelfvertrouwen en sociale ervaring ontwikkeld en is het klaar om de stap naar school te zetten.