Dagje bij ‘Het Zonnetje’

In de inrichting van de ruimtes en de activiteiten die we met de kinderen ondernemen zie je ‘zien’, ‘geborgenheid’, ‘verbondenheid’, ‘respect’ en ‘buiten’ terug. Het Zonnetje laat zich inspireren door de pedagogische visie van Reggio Emilia en Emmi Pikler. We gaan uit van wie kinderen zijn, wat ze kunnen en welke talenten ze hebben. We zien onze kinderen als competent, die 100 talen tot hun beschikking hebben. Wat kinderen zelf kunnen, mogen zij zelf doen. We bieden de kinderen de niet al ontdekte wereld, maar geven hen de kans de wereld zelf te ontdekken. Via foto’s en documentatie maken we zichtbaar wat de kinderen allemaal al zelf kunnen.

Onze groepen zijn horizontaal ingedeeld, dit betekent dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar worden geplaatst. Iedere groep is aangepast op de leeftijd en ontwikkelingsbehoeften van de kinderen. Onze groepsruimtes zijn zo opgedeeld dat er verschillende hoeken zijn ontstaan waarin van alles te zien, te beleven en te ontdekken is.

Dagelijks kijken en luisteren wij naar het kind. Dit doen wij onder andere door foto’s en observaties; welke worden uitgewerkt in de dagverslagen en de portfolio’s. Door op de grond te gaan zitten en echt te kijken naar de kinderen volgen wij het kind in de behoeften en interesses.